การเลือกซื้ออาหารเสริม วิธีเลือกซื้ออย่างชาญฉลาด

0
1052

อาหารเสริม คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ใช้เพื่อรับประทานเพื่อเสริมการรับประทานอาหารหลักที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติทุกวัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมอาหารและให้สารอาหารแก่ผู้ที่ไม่ใช่คนป่วย วันนี้เรามาดูเทคนิค และหลักเกณฑ์ต่างๆ ใน การเลือกซื้ออาหารเสริม เพื่อตัดสินใจก่อนซื้อกันค่ะ

การเลือกซื้ออาหารเสริม
ก่อนอื่นเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าจำเป็นต้องรับอาหารเสริมหรือไม่ ทำไม ถ้าหากร่างกายของเราได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ อย่างครบถ้วนและเพียงพอ อาหารเสริมก็คงไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายเรา ถ้าเรายังรับประทานอาหารเสริมที่มีความเข้มขันของสารอาหารอาจทำให้เกิดอันตรายจากการบริโภคสารอาหารในปริมาณมากเกินไป

เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้ว ควรพิจารณาว่าจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใด โดยมีหลักการเลือกซื้ออาหารเสริมดังนี้

ความจำเป็น : ท่านจำเป็นต้องทราบก่อนว่าตัวเราเองต้องการหรือขาดสารอาหารประเภทไหน และต้องการสารอาหารตัวใดเพิ่ม เช่น หากท่านต้องการต้องการเพิ่มกากใยอาหารเพื่อช่วยเรื่องระบบการขับถ่าย เนื่องจากไม่ชอบรับประทานผัก ก็ควรรับประทานอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องเพิ่มใยอาหาร หรือบางท่านไม่ชอบทานผลไม้ อาจทำให้ขาดวิตามินซีได้ ก็อาจจำเป็นต้องทานวิตามินซีเสิรมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ความปลอดภัย : อาหารเสริมที่ผลิตเองภายในประเทศหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. เสียก่อน เพื่อทำการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนอนุญาตินำออกจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้ ด้วยเหตุนี้การเลือกซื้ออาหารเสริมควรที่จะต้องมีฉลากแสดงเลขรับรองจาก อย. ทุกครั้ง โดยฉลากบนผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องระบุสารอาหาร ส่วนประกอบ วิธีการใช้/ปริมาณการบริโภคต่อครั้ง ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดนั้น วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงแหล่งที่ผลิตและจัดจำหน่าย ให้ชัดเจน นอกจากนี้เราควรหาความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริมชนิดนั้น และสารเสริมนั้นจากข้อมูลการวิจัยและผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือได้ อย่าหลงเชื่อจากสื่อโฆษณาหรือคำบอกเล่าของบุคคลอื่นๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์จากการขายแอบแฝอยู่ก็ได้คะ

ข้อห้ามใช้ : ท่านต้องทราบก่อนว่าโรคประจำตัวที่เป็นอยู่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารชนิดใดบ้างหรือไม่ หรือต้องระวังการใช้เป็นพิเศษหรือไม่ อาหารเสิรมบางชนิดมีผลกับโรคหรือยาบางชนิดได้ เช่น อาหารเสิรมประเภท กลูโคซามีน อาจมีผลทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานเปลี่ยนแปลงไป และมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยากลุ่มป้องกันการแข็งตัวของเลือดเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น และที่สำคัญ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และมารดาที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร ไม่ควรรับประทานอาหารเสริมยกเว้นว่าได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วเท่านั้นคะ อย่างไรก็ตามอาหารเสริมส่วนใหญ่อาจได้มาจากธรรมชาติ แต่อาจทำให้เกิดการแพ้หรือผลข้างเคียงได้เช่นกัน เช่น ผู้ที่มีอาการแพ้ปลาทะเลอาจไม่สามารถทานน้ำมันปลาได้ ถ้ามีอาการแพ้ควรหยุดรับประทานทันทีแล้วปรึกษาแพทย์

ราคา : ผลิตภัณฑ์อาหารเสิรมมักมีราคาสูง เราควรพิจารณาความจำเป็นในการบริโภคโดยความเหมาะสมประโยชน์ที่รับกับเงินที่ต้องเสียไป ว่าคุ้มค่าหรือจำเป็นกับตัวเราหรือไม่ เพราะถ้าเราได้รับสารอาหารที่จากการรับประทานอาหารในแต่ละมือเพียงพอแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินซื้ออาหารเสริมมารับประทานเลย

เนื่องจากการการดำรงชีวิตในปัจจุบันอาจทำให้เราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน อย่าง การรับประทานอาหารเร่งด่วนอย่างฟาสฟูดส์ อาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูง ไม่มีเวลาออกกำลังกาย พักผ่อนน้อย การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอร์ หรือ บุคคลที่มีภาวะร่างกายที่ต้องการสารอาหารบางชนิดมากเป็นพิเศษ อย่าง คนป่วย ผู้สูงวัย ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหารเสิรมจึงมีความจำเป็นต่อบุคคลเหล่านี้ แต่สำหรับเราบุคคลทั่วไปก็ลองพิจารณาการเลือกซื้ออาหารเสริมกันสักหน่อยก่อนบริโภคนะคะ

ข้อมูลอ้างอิง
วิตามิน อาหารเสริมจำเป็นหรือไม่ ตอนที่ 1 / ตอนที่ 2  : health2click.com
การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : iodinethailand.fda.moph.go.th
การเลือกซื้อวิตามินและอาหารเสิรม : theprofection.com

Previous articleโรคพาร์กินสัน โรคสั่นที่โบราณเรียกสันนิบาติลูกนก
Next articleโรคไมเกรน โรคปวดศีรษะที่พบบ่อย เกิดจากสาเหตุใด?