อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะแห่งอนาคตที่ได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด

0
696

หากถามว่าสิ่งไหนที่จำเป็นมากต่อการทำงานในยุคนี้ คำตอบก็คงเป็นทักษะแห่งอนาคตที่จะช่วยให้เรามีคุณสมบัติเหนือกว่าคนอื่นและสามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตัวเองได้ หนึ่งในทักษะเหล่านั้นก็คือการสื่อสาร ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุด แม้สิ่งนี้จะไม่มีสอนในโรงเรียน แต่ปัจจุบัน มีคอร์สอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารที่จะช่วยเพิ่มพูนสิ่งที่ควรรู้เพื่อให้สามารถต่อยอดในการทำงานได้มากขึ้น

อบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร

เรียนรู้อะไรบ้างจากการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ในการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารนั้น ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารและถ่ายทอดความคิด เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ตลอดจนมีความรู้สึกที่ดี ไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างทักษะที่จะได้เรียน คือ

  • ภาษากายและท่าทาง: เพราะคำพูดหรือตัวอักษรอาจไม่สามารถสื่อสิ่งที่ต้องการได้ครบถ้วน และหากมีภาษากายหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม ผู้ฟังหรือผู้รับสารอาจเข้าใจผิดหรือรู้สึกไม่ดีได้ ดังนั้น การเรียนรู้การใช้ภาษากายและออกท่าทางให้เหมาะสมในการพูดคุย ประชุม หรือนำเสนองาน จะทำให้ผู้รับสารเข้าใจมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะในการเจรจาหรือนำเสนองานใดๆ รวมถึงทำให้มีความมั่นใจและดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอีกด้วย
  • หลักจิตวิทยาที่จำเป็นต่อการสื่อสาร: หากเราสามารถทำความเข้าใจกระบวนการคิดหรือความต้องการของผู้ฟังได้ จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลักนี้จะสอนวิธีการอ่านการกระทำของอีกฝ่าย เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว: เพราะสถานการณ์ต่างๆ ในการทำงานไม่ได้คงอยู่แบบเดิมตลอดไป ดังนั้น ทักษะที่จำเป็นอีกอย่างของการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารจะเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะได้มีวิธีสื่อสารที่เหมาะสม

ประโยชน์มากมายของทักษะแห่งอนาคต

ทักษะการสื่อสารกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีสอนในหลักสูตรปกติ แต่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน การผ่านการอบรมในหัวข้อนี้ จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในความคิดและการกระทำของทั้งตัวเองและคู่สนทนา รู้จักอ่านใจจากภาษาท่าทางของอีกบุคคลและแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสื่อสารมากที่สุด

การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารจัดเป็นทักษะแห่งอนาคตที่จะช่วยให้เรามีคุณสมบัติเหนือกว่าผู้อื่น หากมีแค่ความรู้ในสาขาวิชาชีพ แต่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันได้ งานนั้นๆ ก็คงไม่ประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น จึงควรหมั่นสังเกต เรียนรู้ และเข้าฝึกอบรมเมื่อจำเป็น เพื่อให้ทำงานแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

Previous article7 วิธีเลือกโรงงานผลิตเครื่องสำอางแต่งหน้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
Next articleไม่รู้ไม่ได้! 4 สิ่งที่ต้องเช็กให้ดีก่อนเริ่มต่อเติมโรงรถ