กรณีศึกษา การเปิดเสรีการใช้กัญชาในกรุงวอชิงตัน และรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

0
1049

สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการอนุญาตให้ใช้กัญชาอย่างเสรี ทั้งการใช้กัญชาทางการแพทย์และการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการผ่อนคลายในบางรัฐ ตัวอย่างรัฐในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีนโยบายเปิดกว้างต่อการใช้กัญชา ได้แก่วอชิงตันและโคโลราโด ซึ่งทั้งสองรัฐอนุญาตให้ผู้ที่มีอายุเกิน 21 ปี สามารถซื้อกัญชาจากร้านค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมายของรัฐได้ในปริมาณไม่เกิน 28.5 กรัม โดยมีมาตรการควบคุมคล้ายกับมาตรการที่ใช้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น เช่น การห้ามผู้เสพกัญชาขับขี่ยานพาหนะ

กัญชา

นโยบายกัญชาเสรีในสหรัฐอเมริกา รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 และมีการปรับปรุงกฎหมายเรื่อยมา แพทย์ที่จะสั่งจ่ายกัญชาได้และผู้ป่วยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาต้องลงทะเบียนกับรัฐ มีเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่แสดงใบหน้าของตน ไม่อนุญาตร้านค้าปลีกที่จำหน่ายกัญชาครอบครองกัญชาเกินกว่า 60 วัน หรือเทียบเท่ากับกัญชา 15 ต้น

สำหรับรัฐโคโลราโดมีการเปิดให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ตั้งแต่ ปีค.ศ. 2000 โดยผู้ป่วยสามารถครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน 2 ออนซ์ และให้ใช้กัญชาได้เฉพาะในสถานที่ที่รัฐอนุญาตเท่านั้น ในปี ค.ศ. 2012 ได้มีการแก้กฎหมายของรัฐ (Colorado Amendment 64) ให้ใช้กัญชาเพื่อการผ่อนคลายได้ ผู้ที่อายุเกิน 21 ปี สามารถปลูกกัญชาที่บ้านได้ไม่เกิน 6 ต้น โดยต้องมีไม่เกิน 3 ต้นที่ให้ดอกกัญชา นอกจากนี้ยังอนุญาติให้ครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน 1 ออนซ์ขณะเดินทาง

Previous articleผักปลอดสารพิษ ทำความรู้จักและเข้าใจ ปลูกง่ายกว่าที่คิด
Next articleระบบกันสะเทือนรถยนต์ มีส่วนไหนบ้าง มีหน้าที่อะไร